خطبه‌های پیشنهادی

اشاره(1): خطباء و ائمّه‌ی جمعه‌ی گرامی می‌توانند در مناسبت‌های جهانی، موضوعات زیر را که برگرفته یا مورد تصدیق قرآن و سنّت نبوی(ص) می‌باشد، در خطبه‌های خود پوشش دهند.

اشاره(2):هدف ما از پیشنهاد این خطبه‌ها، صرفاً آگاهی‌بخشی به خطبای گرامی نماز جمعه در جهت اهتمام به موضوعات فکری، فرهنگی، معنوی و تربیتیِ دارای اولویت در جامعه‌ی کنونی و نیز کمک به درک آن دسته از مسائل جهان امروز است که مورد تایید وجدان جمعی بشر می‌باشد. لذا آبادگران در پیِ آن نیست که با تهیه‌ی کامل خطبه‌ها، خلاقیت را از خطیبان بستاند و اندوخته‌ها و تجارب و معارف آنان را نادیده بگیرد؛ بلکه سعی دارد با ایجاد یک تقویم موضوعی و طراحی چارچوب برای هر موضوع، زمینه‌ی طرح و تبیین آن‌ها را فراهم نماید؛ و غنا پخته‌سازی بحث را به خودِ خطباء واگذار می‌نماید.  

اشاره(3): این صفحه در حال تکمیل شدن است و با مرور زمان، موضوعات فکری، فرهنگی، معنوی و تربیتی نیز به این خطبه‌ها افزوده خواهد شد.