برچسب: مسجد فیصل پاکستان

مسجد فیصل پاکستان

«مسجد فیصل پاکستان» که با زیباییِ خود در گروه مساجد ویژه‌ی دنیا قرار می‌گیرد، یکی از زیبایی‌های آسیا می‌باشد. این مسجد به دستور شاه فیصل پادشاه عربستان ساخته شد که طرح آن را از میان ۴۳ طرح پیشنهادی انتخاب کرده‌اند و در نهایت طرح پیشنهاد شده توسط «ودات دالوکای» مورد پذیرش قرار گرفت. مسجد فیصل پاکستان، ساختاری خیمه‌مانند دارد که دارای ۴ مناره‌ی بلند است. در ساخت این مسجد طرح‌های مدرن و اسلامی کنار هم قرار گرفته‌اند که همین امر، آن را […]