نشست آموزشی با نوجوانان مسجد روستای کوهیج

به گزارش «بنیاد آبادگران مساجد» نشست آموزشی «نظریه‌های ناظر بر معنای زندگی» برای جمعی از نوجوانان روستای کوهیج از توابع شهرستان بستک در تاریخ 24 بهمن 1402 برگزار شد.

متین لطفی عضو بنیاد آبادگران مساجد، به‌عنوان سخنران این نشست، ضمن بررسی نگاه‌های نظری رایج به معنای زندگی، به شرح ابعاد مدل معنویت اسلامی پرداخت و حضور در فضای مسجد و مراکز دینی را با ذکر مصادیق عینی و تاریخی، یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های معنابخشی به زندگی در سنین نوجوانی قلمداد نمود.

گفتنی است در این برنامه، شیخ الحاق جوادی مدیرمسئول بنیاد آبادگران مساجد نیز حضور داشتند.