بررسی نظریه‌های معنای زندگی در جمع نوجوانان روستای ایلود

به گزارش «بنیاد آبادگران مساجد» نشست آموزشی «نظریه‌های ناظر بر معنای زندگی» برای جمعی از نوجوانان روستای ایلود از توابع شهرستان بستک در تاریخ 23 بهمن 1402 برگزار شد.

متین لطفی عضو بنیاد آبادگران مساجد، به‌عنوان سخنران این نشست، ضمن بررسی نگاه‌های نظری رایج به معنای زندگی، به شرح ابعاد مدل معنویت اسلامی پرداخت و آن را در چهار محور زیر تبیین نمود:

  • نخست «ارتباط انسان با خدا» در پرتو شناخت، ذکر، شکر، توحید و عبادت آفریدگار؛
  • دوم «ارتباط انسان با هم‌نوعان» در پرتو شفقت، محبت، خدمت و حمایت از آن‌ها؛
  • سوم «ارتباط انسان با خود» در پرتو رشد، تزکیه، توسعه و خودتربیتیِ خویش؛
  • و چهارم «ارتباط انسان با زیستگاه‌ خویش» در پرتو آبادانی زمین، بهداشت محیط، میهن‌دوستی و پاسداشت طبیعت‌.‌

گفتنی است در این برنامه، شیخ الحاق جوادی مدیرمسئول بنیاد آبادگران مساجد نیز حضور داشتند.