مسجد نیوجیه چین

مسجد نیوجیه، قدیمی‌ترین مسجد واقع در پکن چین است. این مسجد در ۹۹۶ میلادی ساخته شد و در زمان کانگشی، امپراتور سلسله‌ی چینگ در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بازسازی و توسعه داده شد. مسجد نیوجیه طبق اسناد موجود در سال 1903 میلادی با کمک مالی اتابک امین السلطان صدر اعظم ایران تعمیر اساسی شد و پایدار ماند.

 

امکان ارسال نظر وجود ندارد.