اسناد و تألیفات

‌‌آیین‌نامه ستاد افطاری مسجد
آیین‌نامه اداره مسجد
‌‌آیین‌نامه ستاد قربانی مسجد
اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه مسجد
جریان فرآیند ساخت مسجد در ایران
کتاب مدیریت مسجد